Silkeborg Bibliotekerne Epoke - danske romaner før 1900. Et litteratursite fra Silkeborg Bibliotekerne
505-664-2831

Til Epokes forside
penitently3177823974
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke

9285810419
KULTURARV I ØJENHØJDE
Epoke - danske romaner før 1900
Analyse • Periode • Portræt
Skrevet af unhonorably og redigeret af PER HOFMAN HANSEN

H.C. Andersen, Jens Baggesen, Herman Bang, Steen St. Blicher, Georg Brandes, Sophus Claussen, Holger Drachmann, Mathilde Fibiger, M.A. Goldschmidt, Thomasine Gyllembourg, J.L. Heiberg, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Johannes Jørgensen, Søren Kierkegaard, P.M. Møller, Henrik Pontoppidan, Gustav Wied

Redaktionen af Epoke er afsluttet. Epoke blev til i årene 1998-2008, og redaktionen er derfor i praksis afsluttet, hvorfor der ikke vil blive føjet nyt til. Læseren skal derfor være opmærksom på, at der siden kan være kommet ny litteratur til. Vi vil dog bestræbe os på at vedligeholde de eksisterende links og henvisninger.

Læs mere om Iben Holk og baggrunden for Epoke i dette interview:
2896224295.

Epoke er 1800-tallets litteraturhistorie på internettet og omhandler et udvalg af romankunstens resultater, veje og indsigter fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen. Epoke blev produceret på Silkeborg Bibliotek i årene 1998 til 2009.

Epoke modtog uundværlig støtte fra Augustinus Fonden, Uddannelsesstyrelsens Mediesektion, Kunstrådet, Litteraturrådet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Edv. Petersens Biblioteksfond og Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

"Det er både lærerigt og opmuntrende at se Johannes V. Jensen bragt til ære og værdighed igen. I dette genopbygningsarbejde vil Iben Holks essay om myterne kunne få sin igangsættende betydning"
JENS KISTRUP i anmeldelse i Weekendavisen af Iben Holks "Jærtegn. Et essay om Johannes V.Jensens myter".

Epokes art og karakter: Iben Holks indgang til litteraturen svarer til hans indgang til verden og livet, den er fænomenologisk. Ligesom hans forståelse og fortolkning er æstetisk og ontologisk orienteret (organismetanken). Hovedsynspunktet: almenmenneskeligt.
Om Epoke  | Kontakt Silkeborg Bibliotekerne vedrørende Epoke  |

Epoke er ophavsretsligt beskyttet jf. Kulturministeriets side om IT - computere og internet.