strona g³ówna
 
o nas
 
 
(252) 628-7419
 
  pompy przemys³owe  
 
Firma HERMETIC PUMPEN SP. Z O.O. w Tychach jest oficjalnym przedstawicielem firm: Hermetic-Pumpen GmbH, Lederle GmbH Pumpen- und Maschinenfabrik, Arthur Habermann GmbH & Co. KG, Josef Emmerich Pumpenfabrik GmbH, KRAL GmbH, Munsch Chemiepumpen GmbH, Wepuko Hydraulik GmbH. & Co, Weller Pumpen GmbH.

¦wiadczymy us³ugi doradcze, podpowiemy nowe rozwi±zania w Pañstwa firmie, dobierzemy w³a¶ciw± pompê, instalacje etc, pomo¿emy w rozruchu, przeszkolimy i zawsze bêdziemy do Pañstwa dyspozycji.
 
 
Hermetic PompyHabermann PompyWepuko PompyKral PompyEmmerich PompyMunsch PompyWeller Pompypompy przemys³owe

HERMETIC-PUMPEN Sp. z o.o.Oddzia³ w Polsce
ul. Barona 20A/8
43-100 TYCHY
Tel: 032 - 326 47 65
Fax: 032 - 326 47 67
hermetic@hermetic-pumpen.pl
 
 
        8142828986     8507883355                                                                                                                 projektowanie stron www katowice