ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 14:05
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚ. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν.pdf

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:38
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-2-2019 έως 1-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:33
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΕΥΔ.docx

Ο.Ε ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

21 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:08
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ».

ΨΞ7Θ4690ΒΘ-ΓΧ2(2).pdf

21 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:07
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ».

ΕΝΤΥΠΑ 1.pdf

ΕΝΤΥΠΑ.pdf

ΨΡΡΩ4690ΒΘ-ΧΤ2(1).pdf

18 Φεβρουαρίου 2019 στις 08:38
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-2-2019 έως 23-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Φεβρουαρίου 2019 στις 15:04
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΔΙΑΦΟΡΟ.pdf

11 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:34
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από11-2-2019 έως 15-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:35
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

6 Φεβρουαρίου 2019 στις 07:51
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 14:04
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Φεβρουάριο

201902efimeriesall.pdf

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:16
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-2-2019 έως 8-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

31 Ιανουαρίου 2019 στις 14:06
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκομιδή- Μεταφορά -Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικινδύνων απόβλητων» του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

29 Ιανουαρίου 2019 στις 12:18
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (CPV: 15000000-8) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

25 Ιανουαρίου 2019 στις 14:21
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28-1-2019 έως 1-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Ιανουαρίου 2019 στις 07:44
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33100000-1(Ιατρικές συσκευές) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Ιατρικού εξοπλισμού ΠΔΕsigned.pdf

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.doc

21 Ιανουαρίου 2019 στις 09:28
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 09-1-2019 έως 25-1-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

18 Ιανουαρίου 2019 στις 13:56
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιανουάριο

201901efimeriesall.pdf

18 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:46
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.»

ΤΕΥΔ.docx

ΩΥΦΩ4690ΒΘ-9ΓΖ.pdf

14 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:27
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17-12-2018 έως 21-12-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

13 Δεκεμβρίου 2018 στις 13:35
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΔΙΑΚ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (2).pdf

ΤΕΥΔ.docx

13 Δεκεμβρίου 2018 στις 09:58
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την συμμόρφωση των Λειτουργιών και Διαδικασιών του Νοσοκομείου με βάση τον νέο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα»

ΩΧ754690ΒΘ-ΥΚΦ.pdf

12 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:26
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ψ1Ψ54690ΒΘ-ΠΨΧ.pdf

11 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:27
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 10-12-2018.pdf

10 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:36
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «Υπηρεσίες Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου, συμμετοχή στην απογραφή τέλους χρήσης 2018 και έλεγχος του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ. ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf

7 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:49
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

soxDEEstiasiSitisi3anap.xls

soxYEEstiasiSitisi3anap.kauariotita.xls

soxYEEstiasiSitisi3anap.PLYNTHS.xls

6 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:04
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-12-2018 έως 14-12-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

3 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:15
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.pdf

3 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:26
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Δεκέμβριο

201812efimeriesall.pdf

29 Νοεμβρίου 2018 στις 08:20
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

7ΑΙ84690ΒΘ-Η0Τ.pdf

28 Νοεμβρίου 2018 στις 12:44
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

YΓEIONOMIKO ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ 27-11-2018 ΑΝΝΑ.pdf

23 Νοεμβρίου 2018 στις 12:39
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26-11-2018 έως 30-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Νοεμβρίου 2018 στις 08:35
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21-11-2018.doc

23 Νοεμβρίου 2018 στις 08:33
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

22 Νοεμβρίου 2018 στις 12:09
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2018 ΑΠΟ 22/11/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 3/12/2018

21 Νοεμβρίου 2018 στις 12:44
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ή ΣΙΤΙΣΗΣ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7.doc

19 Νοεμβρίου 2018 στις 14:41
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ»

6Ω3Ο4690ΒΘ-Ο0Ο.pdf

16 Νοεμβρίου 2018 στις 14:46
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19-11-2018 έως 23-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

16 Νοεμβρίου 2018 στις 10:22
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας και φύλαξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2018 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΣΕΠ.doc

14 Νοεμβρίου 2018 στις 14:01
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

68ΗΡ4690ΒΘ-6ΕΥ.pdf

13 Νοεμβρίου 2018 στις 13:59
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ.pdf

13 Νοεμβρίου 2018 στις 13:09
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΣΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ.pdf

13 Νοεμβρίου 2018 στις 11:40
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33694000-1) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ.pdf

9 Νοεμβρίου 2018 στις 12:11
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 12-11-2018 έως 16-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Νοεμβρίου 2018 στις 13:39
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-11-2018 έως 9-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Νοεμβρίου 2018 στις 11:38
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Νοέμβριο

201811efimeriesall.pdf

26 Οκτωβρίου 2018 στις 11:25
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-10-2018 έως 2-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

20 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «Αποκομιδή - Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικίνδυνων απόβλητων»

ΩΠΜ04690ΒΘ-ΧΜΓ.pdf

Το Νοσοκομείο μας, το μοναδικό στον νομό, βρίσκεται στο κέντρο του Καρπενησίου. Υπάγεται στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και έχει υπό την εποποτεία του το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου. Διαθέτει 59 αναπτυγμένες κλίνες και εφημερεύει καθημερινά.

Το Νοσοκομείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1956 σαν Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε διαφορετική θέση απ' ότι βρίσκεται σήμερα. Το έτος 1960 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου που στεγάζεται σήμερα σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τη σχολική εφορία του Γυμνασίου Καρπενησίου, με Πρόεδρο τον Αθανάσιο Χαρ. Τσιάμη και με την συνδρομή των Ευρυτάνων της διασποράς και ξεκίνησε τη λειτουργία του σαν "Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου".

Το 1989 με επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ανεγέρθηκε πτέρυγα η οποία στεγάζει σήμερα τον Χειρουργικό τομέα, τα Χειρουργεία, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα Εργαστήρια. ενώ το 2013 με επιχορήγηση του ΕΣΠΑ ανεγέρθηκε και νέα πτέρυγα η οποία στεγάζει σήμερα την Διοικητική Υπηρεσία.

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

  1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΔΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
  4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης.
  5. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

© Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου 2017

darky

gnnk100@otenet.gr

Designed by 4062086787
...